Česky Hungary English

BRATISLAVA

KPP SK, s.r.o.
Galvániho 7, Bratislava, 821 04
(Sídlo spoločnosti bez vzorkovne.)

Korešpondenčná adresa:
P.O. Box 102, Bratislava 16, 810 06

SK východ tel.: +421 903 739 620
SK západ tel.: +421 903 441 510
e-mail: info@kpp.sk
www.kpp.sk

Kontaktujte nás

Fakturačné údaje spoločnosti:

KPP SK, s.r.o.
Galvániho 7, Bratislava, 821 04

Korešpondenčná adresa:
P.O. Box 102, Bratislava 16, 810 06
IČO: 35856211
IČ DPH: SK2020240068
Bank. spoj.: Tatra banka
Č. účtu: 2625010144/1100
Konateľ spoločnosti: Ing. Petr Kratochvíl

Videa k podlahám wikipedia
A